Certificate in Advanced English

Certificate in Advanced English (CAE) je druhý nejvyšší stupeň ze zkoušek Cambridge ESOL a je respektován UK kvalifikací.

 

Certificate in Advanced English

Certificate in Advanced English (CAE) je druhý nejvyšší stupeň ze zkoušek Cambridge ESOL a je respektován UK kvalifikací. Je to detailnější hodnocení anglického jazyka do hloubky na pokročilé úrovni (úroveň C1 podle Společného evropského referenčního rámce) a je uznáván tisíci zaměstnavateli a vzdělávacími instituty po celém světě.

Je CAE pro Vás?

Umíte …

  • Používat angličtinu v efektivním způsobem v podnikání nebo při studiu?
  • Používat angličtinu s jistotou a flexibilně?
  • Vytvářet dobře strukturované, srozumitelné texty týkajících se složitých problémů?

Pokud směřujete k získání těchto schopností a Vaše úroveň angličtiny Vám to umožňuje, je CAE pravděpodobně správná zkouška pro Vás.

Z čeho se skládá zkouška CAE?

Čtení

Budete muset přečíst a pochopit různé typy textu, včetně beletrie a non-fiction knih, novin, časopisů a informačních materiálů.

Psaní

V části psaní budete psát článek ve dvou různých stylech, jako například esej, návrh, zpráva nebo recenze.

Použití angličtiny

V této části zkoušky prokázujete své znalosti slovní zásoby a gramatiky na úrovni

Poslech

Po poslechu krátkých monologů nebo konverzací budete zodpovídat na otázky.

Mluvení

Budete muset hovořit sám, se zkoušejícím a s ostatními kandidáty.