15.6. 2016 Mezinárodní projektový management

Projektové řízení je univerzální disciplína užívaná ve všech průmyslových odvětvích včetně: centrální a místní správy, energetiky, kosmického a vzdušného prostoru, zpracovatelského průmyslu, informačních technologií, stavebnictví, vzdělání a školství, zdravotnictví, reklamy a marketingu a managementu společenských akcí.

Angličtina se stala dorozumívacím jazykem v mezinárodním projektovém řízení. I přesto ale vysoce odborné výrazy, které jsou využívané v nejvíce populárních metodách, představují značnou výzvu pro nerodilé mluvčí.

Kurz nabízí více než jen uvedení slovní zásoby projektového řízení. Je navržen tak, aby studenti byli schopni porozumět základnímu principu mezinárodního projektového řízení a byli schopni jej využívat v nezbytných směrech řízení: plánování, sledování postupů a ovládnutí rizika, kvality a změny.

Získané poznatky

  • Aplikování znalostí zásadních principů
  • Podstatné informace o řízení
  • Řízení rizika, kvality a změny
  • Vysoká úroveň obchodních dovedností

Kdo by se měl přihlásit

  • Nerodilí mluvčí z jakéhokoliv průmyslového odvětví, kteří se pohybují v projektovém řízení, ve kterém je angličtina dorozumívacím jazykem.