21.3. 2017 IELTS nebo Cambridge?

Jaký je rozdíl mezi zkouškou IELTS a zkouškami Cambridge, jako je FCE a CAE?

Tohle je častá otázka, na kterou se studenti ptají. V tomto příspěvku naleznete bližší pohled na obě zkoušky a přehled podobností a odlišností. Obě zkoušky testují studentovy dovednosti v angličtině a obě zkoušky jsou vytvořeny Cambridgeskou Univerzitou. Obě jsou také velmi známé a mezinárodně uznávané. Nyní se podíváme na hlavní odlišnosti.

Proč studenti absolvují tuto zkoušku?
Zkoušky Cambridge – Největší motivací pro složení Cambridgeských zkoušek jsou zvyšující se výhledy budoucího povolání. Zkouška jako je CAE, či CPE je cenným důkazem Vaší úrovně angličtiny a můžete si ji zahrnout do svého životopisu při ucházení se o práci. Tato zkouška je důkazem pro Vašeho budoucího zaměstnavatele, že dokážete ovládat potřebné jazykové dovednosti. Některé univerzity po Vás můžou požadovat certifikát CAE, nebo CPE namísto IELTS.
IELTS – Studenti si většinou vybírají IELTS zkoušku buď za imigrantskými účely (např. ucházet se o vízum v UK, nebo v Austrálii), nebo protože potřebují přesnou IELTS úroveň pro vyšší studium. Například, když chce student studovat na univerzitě v UK.

Je certifikát časově omezen?
Zkoušky Cambridge – Neexistuje žádná časové omezení na jakoukoliv z Cambridgeských zkoušek (KET, PET, FCE, CAE, CPE).
IELTS – tento certifikát je platný pouze po dobu dvou let. To znamená, že pokud potřebujete ověření Vaší úrovně angličtiny 3 roky poté, co jste absolvoval zkoušku, musíte ji vykonat celou znovu.

Existují odlišné zkoušky pro každou úroveň zvlášť?
Cambridgeské zkoušky – Pro každou jazykovou úroveň je jiná zkouška.
Níže vidíte všechny typy zkoušek:
KET – A2 Falešní začátečníci / Mírně pokročilí
PET – B1  Mírně pokročilí / Středně pokročilí
FCE – B2  Středně pokročilí
CAE – C1 Pokročilí
CPE – C2 Proficiency
Nabízejí také KET, PET a FCE pro školy, které jsou určeny pro mladé studenty a teenagery.
IELTS – Je pouze jeden test pro všechny úrovně. Existují dvě verze: první pro akademickou angličtinu a druhá pro obecnou angličtinu. To znamená, že v případě akademické angličtiny je absolvování zkoušky pro středně pokročilou úroveň mnohem náročnější než pro úroveň pokročilou obecné angličtiny.

Jak jsou zkoušky hodnoceny a jaké získáte výsledky?
Cambridgeské zkoušky – Cambridgeské zkoušky jsou hodnoceny podle Cambridgeského měřítka. Získáte výsledek založený na Vašem výkonu. Například ve zkoušce FCE, když získáte 160 – 173 bude Vám udělena známka C, 174 – 180 známka B a 180 – 190 známka A. Pokud získáte výsledek 140 – 160 neuspějete u zkoušky FCE, nicméně Vám bude udělen certifikát s úrovní B1.

IELTS – U IELTS testu nemůžete neuspět. Bude Vám udělen počet bodů v rozmezí od 0 do 9 bodů (9 je nejvyšší možný počet). Většinou Vám dá přistěhovalecká kancelář, nebo univerzita vědět, jak vysoké skore potřebujete pro úspěšné přijetí. Níže naleznete krátké vysvětlení jednotlivých kategorií:
Kategorie 9: Expert
Kategorie 8: Velmi dobrý uživatel
Kategorie 7: Dobrý uživatel
Kategorie 6: Kompetentní uživatel
Kategorie 5: Mírný uživatel
Kategorie 4: Limitovaný uživatel
Kategorie 3: Velmi limitovaný uživatel
Kategorie 2: Střídavý uživatel
Kategorie 1: Neuživatel
Kategorie 0: Nezvládl test

Kolik kategorií každá zkouška obsahuje?
Cambridgeské zkoušky – FCE, CAE a CPE zkoušky se skládají ze čtyř papírů. V rámci prvního papíru jsou dvě části:
1. papír – čtení a gramatika
2. papír – psaní (2 úkoly)
3. papír – poslech
4. papír – mluvení

IELTS- IELTS test se skládá ze čtyř částí:
Poslech
Čtení
Psaní
Mluvení
V tomto testu není žádná gramatická část. Mluvení se může konat bud’ ve stejný den jako ostatní části testu, nebo týden předem, či týden po konání ostatních částí
Jak dlouho zkoušky trvají? 

Cambridgeské zkoušky – FCE zkouška trvá 3 hodiny a 29 minut, CAE zkouška trvá 3 hodiny a 55 minut a CPE zkouška trvá 3 hodiny a 56 minut. IELTS – IELTS test je kratší, trvá 2 hodiny a 45 minut.

Jaký je rozdíl v části mluvení?
Cambridgeské zkoušky – FCE, CAE a CPE zkoušky jsou konány rozhovorem s partnerem. V některých částech pouze mluvíte a odpovídáte na otázky sami, ale v ostatních částích musíte vest rozhovor s partnerem. Interaktivní komunikace je velmi důležitá, a za tu budete také hodnoceni. IELTS – Část mluvení absolvujete sami, bez partnera.