FCE zkouška

Zkouška First Certificate in English (FCE) je mezinárodně uznávána zaměstnavateli jako doklad pokročilé angličtiny (úroveň B2 obecného evropského referenčního rámce).

 

First Certificate in English

First Certificate in English (FCE) je určen pro ty studenty, jejichž znalost angličtiny je dostačující v sociálních, pracovních, studijních a každodenních situacích. Absolvování zkoušky FCE znamená, že student je schopen zvládat různé úkoly na pracovišti.
Vyspělejší kandidáti FCE kurzu zvládají náročnější písemná sdělení, mluvení po telefonu a vnímají odlišné akcenty angličtiny. Jejich angličtina je dostatečně dobrá ke různých článků. Mají širokou slovní zásobu, kterou dokáží použít v různých situacích.

Je FCE pro Vás?

Zvládnete …

  • porozumět hlavním myšlenkám nebo složitým textům z různých zdrojů?
  • dělat si poznámky, zatímco někdo mluví anglicky?
  • mluvit s lidmi o nejrůznějších tématech, říkat své názory a argumentovat?
  • rozumět většině mluvené angličtiny na rozhlasových či televizních programech?

Chcete-li zlepšit Vaše dovednosti, potom je FCE zkouška správná volba pro Vás. Zkouška The First Certificate in English je přijímána jako důkaz Vašich schopností v angličtině na velmi pokročilé úrovni. Většina nadnárodních společností hledá tuto kvalifikaci při přijímání nových pracovníků.

Jak probíhá zkouška FCE?

Čtení (60 minut)

Budete muset přečíst a pochopit různé typy textu včetně beletrie, non-fiction knih, článků a informativních textů.

Psaní (80 minut)

Budete muset sepsat dva texty v některém z následujících forem: povídka, dopis, článek, zpráva nebo esej.

Použití angličtiny (45 minut)

V této části zkoušky bude testováná Vaše gramatika a slovní zásoba.

Poslech (40 minut)

Součástí zkoušky je poslech různých příběhů, zpravodajských pořadů, dialogů a odpovídání na některé otázky týkající se jejich obsahu.

Mluvení (14 minut)

Mluvená část se skládá z testu s jedním či dvěma kandidáty, dále budete muset hovořit se zkoušejícím a dalším kandidátem/kandidáty.

Přípravné kurzy FCE